Follow us on Facebook

Regulamin sklepu e-poltel.pl

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu e-poltel.pl i klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem http://sklep.e-poltel.pl stanowi integralną część firmy Poltel Sp. z o.o. Sp. k. i umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

Sklep e-poltel.pl jest prowadzony przez firmę:

Poltel Sp. z o.o. Sp.k. - siedziba
ul. Wittenberga 12
96-100 Skierniewice
Nip. 836-185-66-08
Regon 101419637

KRS 0000422976

Adres do korespondencji:

Poltel Sp. z o.o. Sp.k. - biuro, magazyn
adres: ul. Wilcza 6, 96-120 Brzeg Dolny
telefon: (22) 100-55-56
fax: (22) 100-52-22
e-mail: sklep@e-poltel.pl

Zakup w sklepie internetowym e-poltel.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SKLEPU

1. Sklep e-poltel.pl prowadzi sprzedaż towarów z zakresu aparatów telefonicznych w technologii VoIP, aparatów analogowych, sprzętu komputerowego oraz elektroniki użytkowej poprzez sklep internetowy pod adresem

http://sklep.e-poltel.pl

PRODUKTY

2. Wszystkie towary oferowane w sklepie e-poltel.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie.

CENY

3. Wszystkie ceny podane na stronie sklepu e-poltel.pl są podawane w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki, w tym podatek VAT). Ceną wiążącą dla stron jest cena po której klient zamówił towar w zamówieniu. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji.

DOKUMENTACJA ZAKUPU

4. Firma Poltel Sp. z o.o. Sp.k. wystawia fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy zaznaczyć pole „Proszę użyć innego adresu rozliczeniowego” i w odpowiednich rubrykach podać dokładne dane firmy oraz nr NIP.

SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

5. Zamówienie w sklepie internetowym e-poltel.pl można składać w następujący sposób:

* za pomocą strony internetowej http://sklep.e-poltel.pl poprzez użycie funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty"

* faksem pod numerem (022) 100 52 22 (podając odpowiednie dane tj: przedmiot zamówienia z określeniem liczby sztuk i ceny, wybraną formę zapłaty, formę wysyłki, dokładne dane teleadresowe tj: nazwę firmy lub imię i nazwisko zamawiającego, dokładny adres wysyłki, nr NIP – jeśli dotyczy, nr telefonu lub adres e-mail)

* droga mailową na adres sklep@e-poltel.pl (podając odpowiednie dane tj: przedmiot zamówienia z określeniem liczby sztuk i ceny, wybraną formę zapłaty, formę wysyłki, dokładne dane teleadresowe tj: nazwę firmy lub imię i nazwisko zamawiającego, dokładny adres wysyłki, nr NIP – jeśli dotyczy, nr telefonu lub adres e-mail)

* telefonicznie pod numerem (022) 100 55 56 lub 790 334 937

Sprzedawca przyjmuje zamówienie do realizacji po sprawdzeniu dostępności zamawianego produktu w magazynie.

6. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienie.

7. Zamówienie za pomocą strony internetowej http://sklep.e-poltel.plmożna składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma Poltel Sp. z o.o. Sp. k. zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

9. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane. Firma Poltel Sp. z o.o. Sp. k. zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

10. Firma prowadzi zarówno sprzedaż wysyłkową, jak i umożliwia indywidualny odbiór zakupionego towaru bezpośrednio z magazynu pod adresem:

Poltel Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Wilcza 6

56-120 Brzeg Dolny

W przypadku wyrażenia woli odebrania zamówienia bezpośrednio z magazynu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu ustalenia dostępności zamówionych towarów.

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

11. Czas realizacji zamówienia jest ustalany w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji i z reguły wynosi on 48 godzin (dla zamówień złożonych do godz. 14.00 danego dnia). Zastrzegamy sobie jednak możliwość wydłużenia tego okresu do 7 dni roboczych w przypadku stwierdzenia chwilowego braku towaru na magazynie.

DOSTARCZENIE ZAMÓWIENIA

12. Zamówione towary dostarczane są w sposób wskazany przez Klienta w chwili składania zamówienia:
* przesyłka kurierska

* przesyłka kurierska wysłana za pobraniem

* odbiór w sklepie

* Poczta Polska

* Poczta Polska wysyłka za pobraniem

SPOSÓB PŁATNOŚCI

13. Formę płatności za towar kupujący wybiera w momencie składania zamówienia. Płatność może być dokonana w formie przelewu bankowego lub za pobraniem w momencie odbioru przesyłki.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

14. Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Zamawiający wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Zamawiającego weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Zamawiający musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). W oświadczeniu takim Zamawiający zobowiązany jest wpisać swoje nazwisko bądź adres firmy, pełny adres pocztowy oraz

o ile są dostępne, numer telefonu, faksu i adres e-mail.

Zamawiający może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy znajdującego się w zakładce „Załączniki” na stronie sklep.e-poltel.pl u dołu strony i przesłać je droga elektroniczną na adres sklep@e-poltel.pl Przy skorzystaniu z tej możliwości, Sprzedający niezwłocznie prześle Zamawiającemu pocztą elektroniczną potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Zamawiającemu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

15. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Zamawiającemu zwracane są wszystkie otrzymane od Zamawiającego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Zamawiającego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Zamawiającego o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Zamawiającego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Zamawiający wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Zamawiający nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zwracaną rzecz należy przesłać na adres:

Poltel Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Wilcza 6

56-120 Brzeg Dolny

niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, poinformowania Sprzedającego o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Zamawiający odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Zamawiający będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Zamawiający odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

PROMOCJE I RABATY

16. By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia za pośrednictwem strony internetowej http://sklep.e-poltel.pl nie jest konieczne założenie konta użytkownika. Założenie konta umożliwia jednak obserwowanie statusu realizacji zamówienia oraz korzystanie z dodatkowych promocji i otrzymywanie kuponów rabatowych.

GWARANCJA I SERWIS

17. Towary sprzedawane w naszym Sklepie posiadają gwarancję producenta. W przypadku wykrycia wady w sprzęcie objętym gwarancją, należy skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym, wskazanym w karcie gwarancyjnej lub na stronach internetowych producentów. Jest to najszybszy proces reklamacji, który pozwala w najkrótszym czasie na naprawę sprzętu dlatego zachęcamy do korzystania z tej formy.

Uwaga: prosimy o zachowanie dowodu zakupu (faktura) i oryginalnego opakowania aż do momentu zakończenia okresu gwarancyjnego - stanowią one podstawę do zgłaszania reklamacji.

REKLAMACJE I ZWROTY

18. Przed odebraniem przesyłki zawsze należy sprawdzić, czy nie uległa ona uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami mailowo na adres sklep@e-poltel.pl lub pod numerem telefonu (22) 100 55 56, 790 334 937.

19. Po opłaceniu kwoty pobrania i pokwitowaniu odbioru paczki istnieje możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera - w przypadku stwierdzenia niezgodności, sporządzany jest protokół , który stanowi podstawę późniejszej reklamacji.

20. W sytuacji gdy klient stwierdza, iż zakupiony Towar posiada wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, należy przesłać zakupiony towar do Sprzedającego, dołączając do niego pisemne oświadczenie, w którym zawarte będą powody reklamacji Towaru, adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie.

W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki Sprzedający poinformuje Zamawiającego mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.

21. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, Sprzedający zrekompensuje poniesione przez Zamawiającego koszty poprzez: naprawę reklamowanego produktu, przesłanie nowego egzemplarza produktu lub zwrot pieniędzy (w zależności od woli klienta).

Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, Sprzedający zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji. W ciągu 14 dni roboczych reklamowany produkt zostanie odesłany do Zamawiającego.

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem

e-mail: sklep@e-poltel.pl lub pod numerem telefonu: 22 100 55 56.

22. W przypadku gdy stroną kupującą nie jest Konsument, strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego)

23. Gwarancja lub rękojmia nie obowiązują gdy towar został uszkodzony mechanicznie z przyczyn, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek nieprawidłowego używania.

PODSTAWA PRAWNA

24. Informacje znajdujące się na stronach internetowych są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

25. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego.